TWOJA GAZETA ŚLUBNA

Twoja Gazeta Ślubna jest wydawana w nakładzie 4000 egzemplarzy w tym:

2000 egz. jest dołączane jako bezpłatny dodatek do biletów wstępu na

Dolnośląskie Targi Ślubne które są organizowane 2 razy w roku (edycja wiosenna i jesienna)

1500 egz. jest kolportowane wśród reklamodawców (do dystrybucji we własnym zakresie)

500 egz. w wybranych parafiach we Wrocławiu

ZOBACZ AKTUALNE WYDANIE!

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamówić reklamę w Twojej Gazecie Ślubnej prosimy wejść w dział KONTAKT